Lõi lọc than hoạt tính

400.000  300.000 

Mã: L-THT Danh mục: